SCENA - ESTRADA


Opera w WiedniuMianem scena określamy miejsce, gdzie występują artyści. I to bez rozróżnienia na teatralnych, czy muzycznych. W dawnych czasach przy projektowaniu teatrów niebagatelną rolę pełniły czynniki akustyki sceny. Nie było żadnych mikrofonów, wzmacniaczy i głóśników. Aktor lub śpiewak musiał być słyszalny w najdalszych zakątkach widowni. Architekci tamtych czasów byli mistrzami. Obecnie też bieże się (w każdym razie powinno) pod uwagę ten aspekt, ale można na palcach jednej ręki te teatry, które działają bez wspomania nagłośnienia. I główny ciężar jakości dźwięku spada na akustyków dobierających i ustawiających sprzęt nagłośnieniowy. Jeżeli są to fachowcy prze duże "F", dźwięk jes pełny, a nawet szept dochodzi do nas w niezmienionej formie, bez dodatkowych efektów, w postaci szeleszczenia lub chrypienia. Zostawmy jednak już dźwięk w spokoju i zajmijmy się innymi obiektami estradowymi.